Følg oss på e-post

fredag 23. mai 2014

Tidemann en SRU-server

SRU er en standard som gjør at andre med en SRU-klient kan søke i deres database. Alt det kompliserte er bygd inn i SRU-serveren til Tidemann sik at vi hjelper dere med å gjøre basen deres tilgjengelig overfor SRU-klienter, som f.eks. Art Library.

Et eksempel på en av våre Tidemann brukere som benytter SRU er Nasjonalmuseet for kunst.

Alle brukere av http://artlibraries.net/ kan søke i mange databaser over hele verden, hvor Nasjonalmuseet for kunst i Oslo er en av basene.Sjekk Art Library her

Eksempel på søk fra Art library (Alle poster om Munch fra Art Library som finnes i Nasjonalmuseet for kunst)