Følg oss på e-post

mandag 26. mai 2014

Søk i analytter

Tidemann har et kraftig søkesystem.


Hvis du registrerer analytter på hhv tidsskrifter og bøker, kan du gjerne søke på i begge typer analytter eller hver enkelt av dem:

Analytter på tidsskrifter:
ti=vollebæk and :tonly

Analytter på bøker:
ti=vollebæk and :aonly

Husk dere kan alltid kombinere med and, and not, or. Tidemann har et meget kraftig søkesystem.

Se flere søkekoder og tips her!