Følg oss på e-post

torsdag 30. juni 2016

Bokbrønn, nå integrert mot Library of Congress Online Catalog


Fra og med versjon 5.16.7 i Tidemann!
Nå har vi integrert Library of  Congress Online Catalog

Det betyr at hvis dere har et LCCN på boken, kan dere skrive inn dette i feltet over å få posten rett inn i Tidemann, akkurat som ved ISBN mot Bibsys

Jfr vår Bokbrønn-funksjon