Følg oss på e-post

fredag 1. mars 2013

Hente MARC-poster etter ISBN-strekkode

Ny funksjon i Tidemann 5.13.03

Video

For å aktivere denne funksjonen må man først inn i filen juneau.ini og legge til strengen
[Reg]
isbnlookupurl=http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=isbn&term=<isbn>

Etter dette dere benytte dere av funksjonen.

Velg knappen Fra MARC i Tidemann Katalog
Nå ser du dette nederst i høyre hjørnet av vinduet:Les inn isbn-strekkoden bak på boken, og du kommer rett inn på posten, i dette tilfelle i Bibsys.