Følg oss på e-post

fredag 27. juli 2012

Tidemann 5 og sitater

Sitatene i Tidemann har alltid vært populaære. Nå har vi åpnet opp for at dere alle kan legge inn egne/andres sitater i siste versjon av Tidemann 5.