Følg oss på e-post

torsdag 15. mars 2018

Base bibliotek

Hei, vi anbefaler alle bibliotek til å sjekke deres data i base bibliotek (Nasjonalbiblioteket).

Dette er en nyttig side og et krav for å kunne benytte fjernlånsmoduler, høsting av data til Biblioteksøk, bruk av Nasjonal lånekort m.m.

Hvis ditt bibliotek ikke er registrert her tidligere gjøres dette fra denne side

Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket hvis dere har spørsmål om dette.