Følg oss på e-post

fredag 13. april 2018

Versjon 5.18.8

18.8 er forberedt for å katalogisere bøker ved hjelp av Tidemann Appen, samt flere Bokbrønnkilder. Kan nå også hente poster basert på ISBN fra Library of  congress, samt fra Bokdatabasen og Alma.

Husk å avslutte Tidemann før dere starter på denne oppdateringen. 

Hvis ikke klarer ikke programmet å erstatte deres gamle filer. 

Oppdateringen er enkel:
1. Gå til filkatalogen på deres PC/Server hvor Tidemann er installert. Normalt ligger den på c:\tidemann5\
2. Last ned programfilen: tupdate.exe og kopier filen til filkatalogen: c:\tidemann5.
3. Kjør tupdate.exe fra filkatalogen c:\tidemann5


For de som ønsker hjelp til oppgraderingen eller ikke får kjørt tupdate.exe pga stenging i lokal brannmur etc,. kan ta kontakt med oss for å få alle filene for oppdatering. Kontakt oss på support@bibliotekservice.no.


Les mer her