Følg oss på e-post

fredag 14. oktober 2016

Tidemann fjernlån - NCIP

Til alle som ønsker å ta i bruk den nye funksjonen for fjernlån (NCIP), har vi nå begynt å installere denne. Dette gjør det mulig å fjernlåne på tvers av biblioteksystemer i Norge.

Vi har gjort det enkelt for våre Tidemann-brukere ved å programmere inn mest mulig av funksjonaliteten i programmet. Det gjør at funksjonen blir enkel å benytte!

For at NCIP skal fungere hos dere må Tidemann oppgraderes med ny funksjonalitet. Ta kontakt med oss for å bestille time for dette. Les mer om selve gangen i dette her