Følg oss på e-post

onsdag 7. september 2016

SRU-server

Husk at Tidemann kan "dele" ut dine data til andre søkemotorer ved hjelp av SRU-server.

I flere tilfeller er det praktisk at andre søkemotorer kan finne deres data.

Tidemann følger alle de internasjonale standarder som trengs for slike samarbeid.

Deres data vil bli synlig i andres profesjonelle løsninger!

Ta kontakt med oss for å bestille en slik løsning.