Følg oss på e-post

tirsdag 11. august 2015

Nytt skoleår for Tidemann skoler

Hvordan importere nye elever til Tidemann!

Husk korrekt format som vist over
Eksempel på en elevimport:


Tjenesten kan gjøres manuelt som vist over, fra Tidemann Katalog, eller den kan gjøres automatisk til jevnlig å importere i bakgrunnen.

Viktig!
Hvis dere er flere skoler som samarbeider, vil hver skole ha sitt eget filter som kun viser egne elever. Hvis en elev fra en skole skal over til en annen skole, skal IKKE eleven legges inn/importeres på nytt. Det holder da med å gå inn på vedkommende elev på "gammel" skole og endre eierkoden tilknyttet eleven. Se bilde som følger: