Følg oss på e-post

lørdag 10. september 2016

Tidemann, versjon 5.16.9

Versjon 5.16.9

Viktig at dere avslutter Tidemann før Tupdate.exe kjøres. Hvis ikke klarer ikke programmet å erstatte deres gamle filer. 

Oppdateringen er enkel:
1. Gå til filkatalogen hvor Tidemann ligger ..\tidemann5\
2. Kjør programfilen: tupdate.exe i denne filkatalogen
Tupdate laster ned en zip-fil med ny programvaren og erstatter din gamle filer.


Generell månedlig oppdatering. Forbedringer mot eksterne databaser som Bokbrønn og LC-marc21

Se mer informasjon på vår Tidemann-blogg

For de som ønsker hjelp til oppgraderingen, kan dette bestilles på support@bibliotekservice.no. Les mer her