Følg oss på e-post

mandag 18. august 2014

Del Tidemann-data med andre

Dette er nyttig lesing for dere som ønsker å koble Tidemann-data med data i andre systemer.

Vi har forskjellige måter å gjøre dette på.

Vennligst les videre:

Tidemann tjenester for spørringer og leveranser av dataBeskriver mulighetene for å dele sine katalogdata med CMS, internasjonale samsøkstjenester og direkte til sluttbrukere

Tidemann TOW har flere tjenester for integrasjon av katalogdata mot andre tjenester/services. Fra det helt enkle med at man kan koble til en post man kjenner i Tidemann til avanserte løsninger basert på internasjonale standarder for datautveksling. For de fleste vil nivå 1 og 2 med RSS-feed være en god måte å få integrert katalogdata i f.eks. en intern WEB eller CMS-løsning.
Når det gjelder spørringer og data som kan gjøres tilgjengelig er mulighetene uendelige. Alt man kan lage en SQL-spørring på kan hentes ut på alle nivå. Og alle SQL-spørringer man lager for ett nivå kan brukes av de andre for å hente ut data. Løsningene er laget for å kunne levere data på samme måte, men i forskjellige formater. Det vil si at hvis man f.eks. lager en spørring som inkluderer alle artikler som omhandler skredfare kan man så kalle opp spørringen ved koden systemet tildeler denne fra alle nivå. Det er altså ikke behov for å lage egne spørringer for hver type leveranse/format.

Ulike nivå for spørringer og levering av bibliotekets poster:
1.       Lenking til poster. Alle dokumenter og artikler registrert i Tidemann har en unik nøkkel som aldri endrer seg. Det er derfor enkelt å lenke til ett bestemt dokument eller artikkel. Dette lenker rett og slett til posten i visningformatet som brukes i TOW. Eksempel på dette er <server>/title.aspx?tkey=<dokument_nøkkel>. PS Man kan også lenke på denne måten til Marc eller RIS-format av posten. RIS er ett format brukt av bl.a. Reference Manager.
2.       RSS-feed. Vi har en service som generer RSS-feeder. Antall feeder og hva som ligger i dem kan settes opp for hver enkelt kunde. Typisk inneholder disse ting som siste 25 registrerte dokumenter, lister for bestemte emneord, forfattere e.l. (F.eks. Kan det være prosjekter i en organisasjon hvor biblioteket da kan lage en spørring vinklet mot prosjektlitteratur og vise alle dokumenter som er relevante for prosjektet.) Disse kan så konsumeres av interne webløsninger eller legges ut sånn at sluttbrukere av biblioteket kan hente informasjonen (tittel, forfatter etc.) via RSS-klienter på f.eks. mobiltelefoner. Eller hente dem opp fra hjemmesiden til biblioteket eller organisasjonen. Og alt lenkes tilbake til TOW’en sånn at når man klikker på en lenke i RSS-feeden får man opp posten i bibliotekets katalog med all informasjon og mulighet for reservering osv.
3.       ISO25577 (MarcXchange). For de som trenger mere enn informasjonen som ligger i RSS kan man få postene i ISO25577-format for bruk til videre integrasjon i interne systemer. Her får man altså tilgang til fulle Marc-poster basert på spørringer. Merk at spørringene er akkurat de samme som for RSS så informasjon rundt praktisk bygging av spørringer er lik. Mere informasjon om standarden kan finnes på http://www.loc.gov/standards/iso25577
4.       4. SRU. Vi støtter SRU versjon 1.2. Dette er en standard XML-basert protokoll for søk. Dette er løsningen for de som har behov for avansert integrasjon med andre systemer. Og for de som skal utveksle data i forbindelse med internasjonale samsøk og kataloger. Også her gjelder det at praktisk bygging av spørringer er lik RSS. Mere informasjon om standarden kan finnes på http://www.loc.gov/standards/sru/sru-1-2.html
5.       OAI-PMH. Vi støtter også dette formatet i forbindelse med at Tidemann-bibliotek leverer data til Nasjonalbibliotekets tjeneste Biblioteksøk. Mindre aktuelt for å bruke til interne tjenester, men det er altså mulig å også få tilgang til sine biblioteksdata via denne standarden. Mere informasjon om standarden kan finnes på http://www.openarchives.org/pmh/