Følg oss på e-post

tirsdag 27. mai 2014

Legge inn ny rapport i Tidemann 5

Dere kan bestille rapporter fra oss (Bibliotekservice AS). Alle rapporter fra oss har etternavn rtm. Disse må lastes inn kun den første gangen til Tidemanndatabasen deres før bruk.

Her kommer en oppskrift på hvordan dere gjør når dere har en rtm-fil lagret på deres PC:

Klikk på ikonet for Rapporter og topp-menyen:


Opprett en ny tom rapport:
Velg Load From File og hent deretter inn rapportmalen (rtm-fil):

Nå skal du hente inn din rtm-fil (rapport)

Velg den filen du ønsker. Eksempelet under viser rapporten 'Antall_hefter_på_volum.rtm':
I dette eksempelet her filen Antall_hefter_på_volum.rtm

Slik vil rapporten se ut som mal etter at den er hentet inn.

Nå må den lagres til Tidemanndatabasen
Gi rapporten et passende navn:
Her har vi kalt den Ant ex i et volum. Husk å lagre rapporten

Rapporten er klar til bruk:
Nå er rapporten klar til bruk.

Hvis dere skulle ønske denne rapporten som teller opp antall hefter på et aktuelt volum på et tidsskrift, kan RTM-filen lastes ned her.

Eksempel på hvordan rapporten ser ut når den kjøres:


Da er det bare å følge denne oppskriften for alle typer nye rapporter dere ønsker å legge inn. Merk! Etter at rapporten er hentet inn (Load From File) er den klar til bruk og dere trenger ikke å gjøre denne operasjonen flere ganger for aktuell rapport.