Følg oss på e-post

onsdag 16. april 2014

Vi gratulerer Riksarkivet...

og alle statsarkivene i Norge med valg av Tidemann som biblioteksystem.

Nå vil vi konvertere alle statsarkivene sine lokale databaser og legge disse inn i én samlet enhet sammen med Riksarkivet.

Tidemann biblioteksystem er skreddersydd for å håndtere konsortieløsninger. Dette blir en meget god løsning for Riks- og statsarkivene.