Følg oss på e-post

søndag 6. april 2014

Tidemann driftkurs

Vi har gjentatte ganger hadde suksessfulle kurs på ColorLine Oslo-Kiel.

Denne gangen har vi fått flere forespørsler om Driftkurs i Tidemann.

Vi setter nå opp et utrolig lærerikt kurs som inkluderer følgende:

Installasjon av Tidemann klient/server

Oppsett av databasemotor:Postgresql

Oppsett og bruk av SMTP/e-post

Oppsett og bruk av SMS

Oppsett og bruk av RFID

Installasjon av Tidemann web

Gjennomgang av juneau.ini (Tidemann katalog)

Gjennomgang av web.config (Tidemann web)

Meld din interesse her snarest hvis du ønsker å delta. Maks 8 plasser.