Følg oss på e-post

onsdag 23. april 2014

Endre status på eksemplarer

I stedet for å slette et eksemplar, kan dere endre status til Kassert.

Gjøres på følgende måte:

Anbefaler å aktivere strekkodefeltet for søk

Blir seende slik ut

Søk opp etter strekkoden på eksemplaret

Høyreklikke på aktuelt eksemplar og velge Endre

Endre status fra Tilgjengelig til Kassert

Slik vil det se ut.

Senere kan du ta ut en rapport over alle Kasserte eksemplarer fra Rapportmodulen.