Følg oss på e-post

mandag 27. januar 2014

Tabell-/kolonneoppsett i Tidemann

Tidemann er veldig fleksibelt med tanke på tabell-/kolonneoppsett.


Ved å høyreklikke kan dere velge Layout i menyen og velge deres eget kolonneoppsett. Hvis dere ønsker dette kolonneoppsettet til senere må det lagres.


Husk også at ved å klikke på kolonnenavnene kan dere sortere.