Følg oss på e-post

tirsdag 3. desember 2013

Tidemann-seminaret er i gang

Vi er i gang med et godt seminar hvor vi går gjennom arbeidsrutiner og forbedringer med å benytte Tidemann på en så god måte som mulig. 

Vi ser alltid at kunnskap er veien å gå for å utnytte mulighetene best mulig.