Følg oss på e-post

tirsdag 8. oktober 2013

Nyheter i versjon 5.13.10

Hvis du ikke har siste versjon av Tidemann kan du sjekke den enkle framgangsmåten her for å få inn siste versjon. Husk nyheter stort sett hver måned. 10-tallet i oppdateringen står for oktober-måned.

Vi anbefaler at dere alltid kjører med siste versjon.

Les igjennom, noe er for den mer teknisk interesserte.
-TOW (web.config) mulig å skjule url-er i tittelvisningen ved å sette Title.HideURL til 1
-Mulig å slå på krysset for "Forny basert på utlånskategori" automatisk ved fornyelse av flere utlån. Legg inn suggestrenewbasedoncat=1 under [Reg] i lokal juneau.ini for å aktivere
-Endret forny alle sånn at valg for dato vises automatisk når "Forny baser på utlånskategori" ikke er aktivert
-Endret fornyelse av utlåns slik at klokkeslett aldri vises i datofeltet
-Juneau.ini: Mulig å bestemme hvor lang tid velkomstskjermen skal vises. Settes i sekunder. alerttime=120 i [Reg] for å vise i 120 sekunder
-Ctrl+K igjen mulig å bruke for å legge inn kommentarer på emneord
-F7 kan brukes for å plukke emneord
-TOW (web.config) mulig å bestemme sortering i treffliste. <add key="Doclist.SortColumn" value="title"/> og <add key="Doclist.SortType" value="Ascending"/>. Bruk f.eks. "aar" / "Descending" for å sortere etter synkende utgivelsesår
-TOW (web.config) mulig å også sende ønsket sortering sammen med søket. I eksempelet over blir dette &sortorder=aar&sorttype=Descending
-TOW (web.config) mulig å forhåndsdefinere en avgrensning med en avkrysningsboks i søkeskjermen. Definisjonen kan være hvilket som helst søk. Dette eksempelet slår på funksjonaliteten og lar en søke i genre=referanseprosjekt <add key="Search.ConditionActive" value="1"/> <add key="Search.ConditionLabel" value="Referanseprosjekt"/> <add key="Search.ConditionString" value="lf=referanseprosjekt"/>
-Oppdatert FTP til ny server. Dette gjelder katalogen hvor både opplasting av filer + automatisk opplasting av bilder er oppdatert. Husk at remotepath=kunde/test under [FTP] må settes korrek. For FotoUpload gjelder det fortsatt at fotoupload=kunde/test må settes under [Reg] i juneau.ini
-Lagt inn valg for Fjernhjelp (Alt+F) under hurtigverktøy. Peker til tilpasset TeamViewer