Følg oss på e-post

onsdag 8. mai 2013

Les inn flere strekkoder på en gang med Voyager 1202g

Med Voyager 1202g har du mulighet til å lese inn flere strekkoder til scanerens minne for deretter å overføre alle i en prosess til Tidemann.

Det kan være at du ønsker å gå på hyllen for å endre status på bøker, lage en en oversikt over kategorier etc.

Du leser av hver enkelt bok med denne trådløse scanneren.

Tar med deg scanneren tilbake til Tidemann og lagrer dine strekkoder samlet, for deretter å lage en rapport, endre status m.m.
Til venstre: Her leser vi av flere strekkoder, kan være bøker eller liknende. Hver strekkode lagres i scannerens minne.

Til venstre: Vi setter den trådløse scanneren tilbake i krybben. Deretter leses alle strekkodene rett inn i Tidemann. Mange muligheter, som f.eks. ved kassering av bøker, biografier, kategorisering, ta ut rapporter etc.