Følg oss på e-post

tirsdag 2. april 2013

Hyllestatus (versjon 5.13.04)


Hyllestatus
Ny funksjon for å bekrefte hyllestatus. Smart funksjon som gir deg mulighet til å telle opp eksemplarer som har endret seg etter en hvis dato.
Du kan lese inn flere strekkoder og så sette EDATE til dagens dato på alle disse. 

Funksjonen gjøres tilgjengelig under Administrere|Verktøy med følgende [SQL] 

INSERT INTO rutiner (nokkel, navn, userstamp, lastrun, descrip) VALUES (-20, 'Bekreft hyllestatus', NULL, NULL, 'Bekreft hyllestatus');