Følg oss på e-post

torsdag 17. januar 2013

Tidemann websøk tilpasset iPad og iPhone

I tillegg til å søke og se alt på skjermen, kan du også foreta utlån og innlevering via skjermbildene på iPad´en!


Portalen i Tidemann websøk

Se hele posten med eksemplaropplysninger

Tidemann støtter RIS-formatet som kan brukes f.eks. i Endnote

Se trefflisten av det du har søkt fram


Treffliste