Følg oss på e-post

tirsdag 3. januar 2012

Purring på SMS

Nå har vi også lagt inn støtte i Tidemann 5 for purringer på SMS.

SMS-innstillingene settes på den enkelte låner.