Følg oss på e-post

torsdag 15. desember 2011

Ny databasemotor i Tidemann 5

Tidemann 5 kommer med ny databasemotor.

Vi har valgt PostgreSQL: The world's most advanced open source database.

For dere vil dette bety raskere svartider, mange flere søkemuligheter, som høyre- og venstretrunkering. Maskering av bokstaver i ordene, frasesøk. m.m.

Tidemann 4 har basert seg på en meget god og driftsikker database, Firebird. Vi velger PostgresSQL for Tidemann 5 for å implementere funksjoner som ikke hadde støtte i Firebird.

Hele Tidemann 5 er nå basert på .NET-teknologi. Det betyr at Tidemann samkjører med andre på en helt annen måte enn tidligere.

Tidemann kan skreddersys for bedrifter som benytter seg av CMS-systemer/publiseringsystemer. Det betyr at bedriftens publiseringssystem kan hente ut XML-data fra bedriftens datakilder, inklusive bibliotekets data, i én felles treffliste.

Ta kontakt med oss for å få tips og løsninger for deres bedrift/bibliotek.