Følg oss på e-post

mandag 19. desember 2011

Avansert søk i Tidemann 5


BOOLSKE OPERATORER

Skal du søke etter to verdier i samme søkekode så kan du benytte & (og), | (eller) og &! (og ikke)
Eksempel på søk:
ti=norge&ulv
fo=hagerup&!inger

Eller du kan benytte AND, OR og AND NOT.

Eksempel på søk:
ti=norge and ulv
fo=hagerup and not inger


Skal du kombinere søk mellom indekser så benytt kun AND, OR og AND NOT.

Eksempel på søk:
ti=blå and fo=ambjørnsen
fo=hagerup,inger and not fo=hagerup,klaus

Eller alle emneord i bøker mellom 1990-2000 utgitt på enten Cappelen eller Gyldendal:


em=miljøvern and aar=1990-2000 and (ut=cappelen or ut=gyldendal)
 

Du kan også bygge mer komplekse former for søk ved hjelp av parenteser!